Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici v Plané

Na sobotu 8. 10. 2022 připravili plánští dobrovolní hasiči v Plané „Den otevřených dveří“ v hasičské zbrojnici v Plané. Na několika stanovištích nás čekaly úkoly s hasičskou tématikou, které jsme museli splnit, abychom získali odměnu. Kromě toho jsme si mohli pěkně zblízka prohlédnout dvě hasičská auta, kterými plánští hasiči disponují. Dokonce jsme se mohli podávat i dovnitř. Kromě toho jsme také mohli obdivovat velkou spoustu medailí a pohárů, které místní dobrovolní hasiči získali v různých soutěžích.