Františkova odměna

Za výrazné zlepšení školního prospěchu dostal Fanda stavebnici Lego. Měl z ní velkou radost.