Výlet do Německa

Jako odměnu za vysvědčení jsme první prázdninový den vyrazili do Německa do zábavného parku Plohn. Pro děti to byl velký zážitek, jelikož některé nikdy Německo nenavštívily. Počasí nám sice moc nepřálo, ale to nám vůbec nevadilo, naopak jsme ocenili nulové fronty na atrakce a všechny si je do sytosti užili.